برای بهتر شدن حال خودتان و کار و کسبتان

ریشه کلمه برند از اروپای شمالی و به معنای داغ زدن حیوانات و نشانه‌ای از مالکیت است

در مجموع برند یعنی اشغال کردن جایگاه ذهنی ویژه در کنار رقبا.

چرا امروزه هر مجموعه و شخصیتی برای رشد در بازاراحتیاج به مدیریت برند و فرآیند برندسازی لازم دارد؟

-حق انتخاب مشتری افزایش یافته و زمان برای تصمیم‌گیری کم شده است.

-تشابه روز افزون کیفی و عملکرد محصولات/خدمات.

-بودجه محدود او در برابر خواسته‌ها و آرزویهای نا محدودش.

چه وقت می‌گوییم یک نام تبدیل به برند شده است؟
-وقتی مردم نامی را به نام دیگری ترجیح می‌دهند.
-وقتی خریدار با آن نام در میان دریای بیکران کالاها و پیشنهادها ارتباط عاطفی متفاوتی برقرار کرده و با رضایت و تمایل مارجین بالاتری را می‌پردازد.

سه نیاز کلیدی برای ایجاد برندهای قوی:
-اعتماد مابین برند و مشتری
-هویت مشترک مابین برند و مشتری
-نقطه تمایز برند در یک گروه(بازار هدف)