خیلی وقته که بین دوستان اهل نظر و اهل عمل این بحث وجود داره که قیف بازاریابی یک مسیر یک طرفه ست یا نه، برای همین هم باید رفتار و حرکت مشتری و مخاطب رو توی یک چرخه ببینیم. تو این مقاله
ادامه