عکاس بهتر

1000 تا عکس اول شما بدترین عکس‌های شماست

هنری کارتییر برسون

پس برای اینکه شروع به گرفتن عکس‌های خوب بکنین حداقل باید 1000 تا عکس گرفته باشین.

ولی اگر می‌خوای برای بهتر شدن عکس‌هایی که با گوشی تلفن همراه زودتر به نتیجه برسی رو لینک زیر کلیک کن

7 راه گرفتن عکس بهتر با گوشی

photo credit: freepik.com

Leave a Comment